”Gubbröran”, stafettberättelser och träanimation

Jag tänkte berätta om de olika pågående projekt och verksamheter jag har förmånen att driva eller medverka i. Alla har en gemensam nämnare: äldre som gör film.

Efter den framgångsrika filmen ”Berättelsen om grytan” som skapades tillsammans med fyra iranska damer på äldreboendet Persikan i Tensta fick Georg Drakos och jag möjligheten att tillämpa modellen för narrativ omvårdnad på äldreboendet ”Birger Jarl”. Där deltar vi varannan vecka i en mycket speciell och lite ovanlig herrklubb som kallar sig för ”Gubbröran” och där de manliga boende och några anhöriga träffas för att umgås, prata, spela frågesport och… dricka whisky. De har det riktigt härligt tillsammans och vi har känt oss välkomna från dag ett. Initiativtagaren till ”Gubbröran” heter Roger och han ser till att sammankomsterna förbereds och genomförs efter konstens alla former. Det är han som förbereder frågorna till frågesporten, ser till att det finns whisky, citronrån och kaffe, samt att alla deltagarna både kommer dit och sedan tar sig hem till sina respektive lägenheter på Birger Jarl. Vårt bidrag till gruppen är att vi filmar, iakttar och analyserar. Jag kommer att redigera samman en form av kortfilm/bildberättelse med dokumentära inslag, och Georg Drakos bidrar med sin etnografiska analys och problematisering inom ramen för narrativ omvårdnad-modellen. Vad gör denna grupp så speciell och vad kan personalen på boendet bidra med och få ut av den? På vilket sätt kan äldreomsorgen ta större hjälp av anhöriga och varför engagerar sig så få anhöriga i äldreomsorgen? Förhoppningsvis kan vi framåt projektets slut kunna komma med några svar, om inte annat så i form av en inspirerande kortfilm.

Parallellt med våra besök på Gubbröran har vi under våren arbetat med narrativ omvårdnad i Ekerö kommun. Där har personal från olika omsorgsverksamheter fått lära sig mer om etnografi och etnografiska metoder – det de redan gör i sin vardag utan att vara medvetna om det. Här handlar det mycket om berättarkonsten i det lilla formatet, kommunikationen med de som kommunicerar – och berättar – på ett annorlunda sätt pga funktionsnedsättningar. Resultatet av den pågående delen av projektet i Ekerö kommun blir en gemensam ”stafettberättelse” – eller rättare sagt en gemensam berättelse under ett paraply av ett gemensamt tema ”När jag var liten…” där både äldreomsorgens och LSS-verksamheter kommer att bidra med olika berättelser, både muntliga och icke-verbala.

Sist men inte minst är jag ansvarig för projektet ”Animation med äldre” i Jönköpings län där 3 nya seniorfilmer håller på att ta form: i Huskvarna, Värnamo och Forserum. Seniorerna i Värnamo skapar en ”träanimation” – dvs en dockanimation som liknar klippdockor men där dockorna är gjorda av tunt trä och som sedan animeras på flera lager glasskivor för att skapa en illusion av djup. Mycket spännande!

traedockor i Vaernamo